Naší podzimní prioritou je celkový úklid travnatých a zpevněných ploch od spadaného listí.

Malebný podzim označuje mnoho z nás za nejhezčí období v roce co se barev týče. K naplnění tohoto označení děláme vše, co je v našich silách. Naše společnost se v průběhu podzimu zaměřuje především na:

 • zametání chodníků a komunikací
 • podzimní výhrab listí z keřových a travnatých ploch
 • řezy stromů a keřů
 • zdravotní řez a kácení stromů
 • dopravní značení
 • pokos travnatých ploch
 • výsadba podzimek, keřů a stromů
 • pokos ruderálních porostů a odstranění náletových dřevin

Intenzivně se však věnujeme i činnostem, které jsou nezávislé na aktuálním ročním období, mezi ně patří:

 • likvidace černých skládek
 • sběr psích exkrementů
 • přípravné práce pro stavby
 • vyklizení bytů a nebytových prostor
 • svoz odpadů z odpadkových košů, sběr roztroušeného odpadu
 • likvidace veškerých odpadů

PODZIM MUSÍ HRÁT VŠEMI BARVAMI!