Naší jarní prioritou je čistota a údržba veřejné zeleně, zahrad a komunikací po zimním období.

Počátkem jarního období je naše okolí značně znečištěno po zimním období a vším, co se zimou souvisí. Naše společnost zajišťuje veškeré zahradnické, úklidové a pomocné práce, které např. zahrnují:

 • zametení komunikací a chodníků po zimní údržbě
 • jarní výhrab keřových skupin a travnatých ploch
 • výsadbu stromů, keřů, letniček
 • zakládání a údržbu trávníků
 • ořez větví, kácení suchých a havarijních stromů
 • údržbu dětských hřišť, laviček, košů
 • pokos ruderálních porostů a odstranění náletových dřevin

Intenzivně se však věnujeme i činnostem, které jsou nezávislé na aktuálním ročním období, mezi ně patří:

 • likvidace černých skládek
 • sběr psích exkrementů
 • přípravné práce pro stavby
 • vyklizení bytů a nebytových prostor
 • svoz odpadů z odpadkových košů, sběr roztroušeného odpadu
 • likvidace veškerých odpadů

DĚLÁME VŠE PRO VAŠI ČISTOTU A ZELEŇ!