Celková čistota chodníků, komunikací a vzhled městských parků je naší letní prioritou.

Během léta je potřeba klást důraz na čistotu našeho města, zahrad a veřejných prostranství. Nedopustíme, aby vaše letní vycházky znepříjemnily znečištěné ulice a parky. Naše společnost se v letních měsících zaměřuje především na:

 • pokos travnatých ploch
 • strojní čištění komunikací a zpevněných ploch
 • chemickou likvidaci plevelů
 • údržbu záhonů a pravidelné zavlažování
 • řezy a tvarování keřů
 • ořez větví, kácení suchých a havarijních stromů
 • údržbu dětských hřišť, laviček, košů
 • pokos ruderálních porostů a odstranění náletových dřevin

Intenzivně se však věnujeme i činnostem, které jsou nezávislé na aktuálním ročním období, mezi ně patří:

 • likvidace černých skládek
 • sběr psích exkrementů
 • přípravné práce pro stavby
 • vyklizení bytů a nebytových prostor
 • svoz odpadů z odpadkových košů, sběr roztroušeného odpadu
 • likvidace veškerých odpadů

SNAŽÍME SE VÁM ZPŘÍJEMNIT LETNÍ DNY!